Lid worden

Download hier de inschrijfformulier of vul het hieronder in

Westsite is een vereniging waar plezier voorop staat. Wil je dus handballen bij een leuke club schrijf je dan in.
In het voorjaar en vroege najaar handballen we lekker buiten op onze accommodatie op sportpark Riekerhaven. In de periode oktober -april wordt er in de zaal ( onze thuishaven is de Calandhal) getraind en gespeeld, wedstrijden gaan dus altijd door.

Ben je jonger dan 18 jaar dan kan je emaillen naar info@westsite.amsterdam ,een lid van de jeugdcommissie neemt dan contact met je op. Je kan ook nog even kijken op de pagina ” Alg. info Jeugd ”.
Ben je wat ouder dan kan je contact opnemen met de Seniorencommissie: mail naar seniorencommissie@westsite.amsterdam of bel 06 – 54688834.

Je kan ook al een inschrijformulier invullen of downloaden en op een van onze trainingsavonden (dinsdag en donderdag) langskomen.

  Achternaam

  Roepnaam

  Geboortedatum

  Geslacht

  ManVrouw

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Mobiel

  E-mail

  E-mail contributie

  E-mail ouders/voogd kinderen onder 16

  Vraag aan ouders/voogd: Op welke school zit uw kind?

  Was je al eerder lid van een handbalvereniging? Welke?

  Wanneer speelde je daar je laatste wedstrijd?

  Indien je overschrijving vraagt van een andere vereniging, verklaar je hiermee geen (contributie-)schuld bij die vereniging te hebben.Het contributiejaar sluit op 30 juni. Je bent dus altijd tot die datum lid van Westsite en contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap is tot uiterlijk 15 mei van het lopende seizoen mogelijk en moet schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. Het lidmaatschap wordt anders stilzwijgend verlengd en verplicht je tot de betaling van de contributie van het nieuwe seizoen.

  Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

  Het opnemen / ter beschikkingstellen van mijn (pas-, team-)foto ten behoeve van registratie in Sportlink,in de WestsiteStory (t.b.v. de teamopgave en de verjaardagskalender) op de website (o.a. voor de teamsamenstelling), in het clubhuis en de sporthal.Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij in de WestsiteStory, op de website, Facebook enz.Mijn naam en telefoonnummer beschikbaar te stellen aan de coaches, trainers en teamleden zodat zij mij kunnen benaderen.Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

  Ik ga akkoord met:

  Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Onze Statuten en Privacy Policy kan je vinden op de website onder het tabblad ”De Vereniging”.

  Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Westsite en onderwerpt zich daarbij aan de verplichtingen, voortvloeiende uit de statuten en huishoudelijke reglementen.

  Graag ontvangen wijn twee recente portret foto's: (Max. 10mb per foto)

  Buitenhandbal

  Tijdens het veldseizoen (voor- en najaar) wordt buiten getraind en gespeeld. Op sportpark Riekerhaven heeft Westsite een eigen clubgebouw incl. sportaccommodatie, daar worden alle thuiswedstrijden gespeeld.

  Binnenhandbal

  Tijdens het zaalseizoen (september tot april) traint Westsite in de Calandhal. De jeugd traint dinsdags en/of donderdags tussen 5 en 9 uur. De thuiswedstrijden worden in de Calandhal gespeeld.

  Wedstrijden

  F-jeugd (mini’s) spelen regelmatig toernooien. De overige teams spelen bijna elke week. De wedstrijden worden op zaterdag of zondag gespeeld (zie WestsiteStory).

  Shirts

  Westsite speelt in blauwe shirts met zwarte broek; je hoeft geen shirt te kopen, die krijg je. De aanvullende sportkleding voor Westsite-leden kun je bestellen via de website van Westsite of ledenshop https://clubs.deventrade.com/nl/sv-westsite/clubcollectie bij Sport 2000, Haverhals, Sloterweg 165, Badhoevedorp.

  Activiteiten

  Elk jaar is er een jeugdweekend en worden veel gezellige feesten voor jong en oud georganiseerd.

  WestsiteStory

  Elke 2 weken verschijnt het clubblad, met daarin wedstrijden, trainingen en informatie over de club.

  Goed, beter, best ?

  Westsite stelt voorop dat de jeugd het vooral leuk moet hebben en plezier heeft in handballen. Dus in eerste instantie niet prestatiegericht!

  H-jeugd (kabouters)geboren in 2016 en later€ 74,00
  F-jeugd (mini’s) geboren in 2013 en 2014€ 103,00
  E-jeugd geboren in 2011 en 2012€ 187,50
  D-jeugd geboren in 2009 en 2010€ 217,50
  C-jeugd geboren in 2007 en 2008€ 228,00
  B-jeugd geboren in 2005 en 2006€ 238,00
  A-jeugd geboren in 2003 en 2004€ 260,00
  Seniorengeboren in 2002 en eerder€ 285,00

  Contributies worden jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld. M.u.v. H- en F-jeugd wordt de contributie in 2 half-jaarlijkse termijnen geïnd. Geeft dat problemen, neem dan contact op met penningmeester@westsite.amsterdam

  Het contributiejaar sluit op 30 juni. Je bent dus altijd tot die datum lid van Westsite en contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap is tot uiterlijk 15 mei van het lopende seizoen mogelijk en moet schriftelijk bij secretaris@westsite.amsterdam worden ingediend. Het lidmaatschap wordt anders stilzwijgend verlengd en verplicht je tot de betaling van de contributie van het nieuwe seizoen.

  Voor meer informatie

  Jeugd t/m 18 jaar: jeugdcommissie@westsite.amsterdam
  Senioren: seniorencommissie@westsite.amsterdam