Wij zijn Westsite!

Westsite is een handbalvereniging die inzet op breedtesport in combinatie met het op eigen kracht bereiken van het maximaal haalbare binnen de beschikbare middelen, waarbij spelplezier voor alle leden het belangrijkste is.

Wat betekent dat?

Westsite richt zich op haar eigen leden want die bepalen het niveau waarop wij kunnen spelen.

Wij proberen (jeugd)leden aan de club te binden gedurende hun actieve handballeven.

Plezier is en blijft ons eerste doel, zeker op jongere leeftijd. Pas op latere leeftijd (vanaf oudere B-jeugd) kan meer prestatiegericht gedacht worden.

Jeugdleden moeten doorstromen en uiteindelijk spelen in de senioren. Een opleidingsplan gaat er voor zorgen dat alle jeugdleden de handbalvaardigheden krijgen die bij hun leeftijd en ontwikkeling passen. Bij de senioren zetten we het jeugdbeleid door. Ook daar willen we op eigen kracht, met zoveel mogelijk spelplezier, het maximaal haalbare. Westsite heeft ook een G-team, waarin gemengd, mensen met een verstandelijke beperking spelen. Het G-team speelt alleen toernooitjes bij verenigingen in het land met dezelfde soort teams.

Wie besluit?

Ieder najaar nemen de leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) de belangrijkste besluiten.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld:

– De jeugdcommissie behartigt de belangen van de jeugdtrainers, jeugdcoaches en jeugdleden;

– De seniorencommissie behartigt de belangen van de trainers, coaches en senioren;

– De activiteitencommissie zorgt ervoor dat er voor alle leden activiteiten georganiseerd worden naast het handbal.


Het bestuur wijst ook iemand aan die contactpersoon is voor de scheidsrechters, die zorgt voor het indelen van scheidsrechters op de wedstrijden en (deelname aan) scheidsrechtersopleidingen.